LIIKUMISE SUHTELISUS

10. klass > Füüsika > 2. Mehaanika

Kuna keha liikumist kirjeldatakse alati teis(t)e keha(de) suhtes, siis on keha liikumine (kiirus) erinevate kehade suhtes erinev. Selle pärast öeldaksegi, et keha liikumine on suhteline. Erandiks on absoluutkiirusega (ca 3∙108 m/s) liikuvad objektid – nende kiirus on kõigi vaatlejate jaoks ühesugune (vt. ka absoluutkiiruse printsiip).