Liikumishulk (impulss)

10. klass > Füüsika > 2. Mehaanika

Newton võttis keha liikumisoleku kirjeldamiseks kasutusele mõiste liikumishulk (kasutatakse ka mõistet impulss):

83

kus p – liikumishulk, m – keha mass; v – keha kiirus (m/s)

Liikumishulga ühik:

[p]=[m]∙[v] = 1 kg ∙ 1 m/s = 1 (kg∙m)/s = 1 kg∙m∙s-1

Loe: kilogramm korda meetrit-sekundis.