Massi ja energia ekvivalentsus

10. klass > Füüsika > Valemid

53

kus E – keha koguenergia (J), m – keha mass (kg), c = 3•108 m/s – absoluutkiirus