Seos võnkesageduse ja perioodi vahel

8. klass > Füüsika > Valemid

03

04

kus f – võnkesagedus (1Hz), T – võnkeperiood (1s).