Soojusliku tasakaalu võrrand

9. klass > Füüsika > Valemid

90

kus Q1, Q2 … QN on erinevate suletud süsteemi kuuluvate soojusvahetuses osalevate kehade soojushulgad (1J).