8. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Algloomad. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Tavalisemad algloomad on:
2 / 12
Algloomad nimetus tuleneb sellest, et ...
3 / 12
Algloomad paljunevad ...
4 / 12
Algloomad on võimelised ...
5 / 12
Kinglooma ehitust iseloomustavad järgmised mõisted:
6 / 12
Silmviburlase ehituse iseloomustamiseks sobivad järgmised mõisted:
7 / 12
Amööbile sobivad järgmised mõisted:
8 / 12
Kes algloomadest on pildil?
9 / 12
Algloomadest on kõige ...
10 / 12
Algloomade elupaikadeks Eestis on ...
11 / 12
Algloomad toituvad ...
12 / 12
Algloomad on kasulikud veepuhastusjaamades, kuna ...
Uuesti Edasi