Algloomad. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Algloomade elupaikadeks Eestis on ...

2 / 12

Algloomad toituvad ...

3 / 12

Amööbile sobivad järgmised mõisted:

4 / 12

Tavalisemad algloomad on:

5 / 12

Algloomadest on kõige ...

6 / 12

Algloomad on kasulikud veepuhastusjaamades, kuna ...

7 / 12

Algloomad paljunevad ...

8 / 12

Silmviburlase ehituse iseloomustamiseks sobivad järgmised mõisted:

9 / 12

Kes algloomadest on pildil?

10 / 12

Algloomad nimetus tuleneb sellest, et ...

11 / 12

Algloomad on võimelised ...

12 / 12

Kinglooma ehitust iseloomustavad järgmised mõisted:

Marje Loide

results loading