12. klassBioloogiaTeadmiste test
Autor: Triin Marandi
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Bioloogia test. Evolutsioon. Vali õiged vastused (26 küsimust)

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 26
Darwin avaldas oma evolutsiooniteooria:
2 / 26
Esimese tervikliku evolutsiooniõpetuse esitas:
3 / 26
Enamik fenotüübis avalduvaid mutatsioone on organismile:
4 / 26
Evolutsiooniliste muutuste aluseks on:
5 / 26
Elukeskkonna tingimuste kindlasuunalisel muutumisel toimib:
6 / 26
Ideaalpopulatsioonis:
7 / 26
Inimene eristub inimahvidest kõige enam:
8 / 26
Inimeste võimalike eellaste luid on leitud kõige enam:
9 / 26
Inimrassid on erinevad:
10 / 26
Inimene on pärinud roomajatelt:
11 / 26
Juhuslikke kõikumisi alleelide sagedustes nimetatakse:
12 / 26
J. B. Lamarck pidas peamiseks evolutsiooniteguriks:
13 / 26
Kaasaegsed inimesed kuuluvad liiki:
14 / 26
Kombinatiivne muutlikkus avaldub maksimaalselt:
15 / 26
Kohastumused kujunevad:
16 / 26
Kõige enam soodustab kombinatiivset muutlikkust:
17 / 26
Loetletud inimlastest peetakse kõige vanemaks:
18 / 26
Liigi geneetilise struktuuri muutumise määrab:
19 / 26
Mimikri on:
20 / 26
Mikroevolutsioon on:
21 / 26
Populatsiooni tunnuste püsimist soodustab:
22 / 26
Suurema tõenäosusega jäävad ellu ja annavad järglasi isendid kes:
23 / 26
Suurem tõenäosus ellu jääda on organismidel, kes on:
24 / 26
Vaala ja kala kehakuju sarnasus on:
25 / 26
Väikseimaks evolutsioneeruvaks organismirühmaks on:
26 / 26
Ühte liiki taimed ühes metsas moodustavad:
Uuesti Edasi