12. klassBioloogiaTeadmiste test
Autor: Triin Marandi
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Bioloogia test. Evolutsioon. Vali õiged vastused (14 küsimust)

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Loetletud evolutsioonivormidest peetakse esmaseks:
2 / 14
Maa vanus on umbes:
3 / 14
Keemilise evolutsiooni eelduseks loetakse:
4 / 14
Keemilise evolutsiooni esimeses etapis moodustusid:
5 / 14
Protobiontideks nimetatakse:
6 / 14
Väljasurnud organisme uurib peamiselt:
7 / 14
Ehituselt ja päritolult sarnaseid elundeid nimetatakse:
8 / 14
Prokarüootide hulka kuuluvad:
9 / 14
Endosümbioosi hüpoteesi kohaselt ühinesid eukarüootseks rakuks:
10 / 14
Esimesed õistaimed ilmusid Maale:
11 / 14
Elu levis maismaale:
12 / 14
Ürglind ja kaasaegsed roomajad sarnanesid kõige enam:
13 / 14
Maa esmases atmosfääris puudus:
14 / 14
Mulla tekke eelduseks oli:
Uuesti Edasi