11. klassBioloogiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Bioloogia test. Looduse organiseeritus. Vali organiseerituse tasemele vastav iseloomustus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
aatomid
2 / 12
molekulid
3 / 12
organellid
4 / 12
rakud
5 / 12
koed
6 / 12
organid
7 / 12
organsüsteemid ehk elundkonnad
8 / 12
organismid
9 / 12
populatsioonid
10 / 12
liigid
11 / 12
ökosüsteem
12 / 12
biosfäär
Uuesti Edasi