Bioloogia test. Looduse organiseeritus. Vali organiseerituse tasemele vastav iseloomustus

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

organid

2 / 12

koed

3 / 12

rakud

4 / 12

organellid

5 / 12

organismid

6 / 12

populatsioonid

7 / 12

molekulid

8 / 12

organsüsteemid ehk elundkonnad

9 / 12

ökosüsteem

10 / 12

aatomid

11 / 12

liigid

12 / 12

biosfäär

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading