Bioloogia test. Looduse organiseeritus. Vali organiseerituse tasemele vastav iseloomustus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

aatomid

2 / 12

molekulid

3 / 12

biosfäär

4 / 12

organismid

5 / 12

liigid

6 / 12

ökosüsteem

7 / 12

organsüsteemid ehk elundkonnad

8 / 12

populatsioonid

9 / 12

organellid

10 / 12

koed

11 / 12

rakud

12 / 12

organid

results loading