9. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti kivistised. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Eestis võib leida kivistisi ...
2 / 14
Kivistised tekivad ...
3 / 14
Kivistumiseks on vaja ....
4 / 14
Eesti kivististe ehk fossiilide vanus on ...
5 / 14
Tähtsamad eestis leitud fossiilide rühmad on ...
6 / 14
Haruldasemad ja vaimad fossiilide leiud on pärit ...
7 / 14
Eesti kivistised on hästi säilinud, sest ...
8 / 14
Trilobiite leiab kõige rohkem ...
9 / 14
Kõige pikemad Eestis leitud fossiilid kuuluvad ...
10 / 14
Põlevkivi kihtidest on kivistisi leitud ...
11 / 14
Eesti maavaradest koosnevad kivististest ...
12 / 14
Põlevkivis leiduvad kivistised on järgmised ...
13 / 14
Saaremaa lubjakivides leidub ...
14 / 14
Devoni liivakividest võib leida ...
Uuesti Edasi