Eesti kivistised. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

Eesti maavaradest koosnevad kivististest ...

2 / 14

Eesti kivistised on hästi säilinud, sest ...

3 / 14

Kivistised tekivad ...

4 / 14

Eesti kivististe ehk fossiilide vanus on ...

5 / 14

Trilobiite leiab kõige rohkem ...

6 / 14

Põlevkivis leiduvad kivistised on järgmised ...

7 / 14

Haruldasemad ja vaimad fossiilide leiud on pärit ...

8 / 14

Tähtsamad eestis leitud fossiilide rühmad on ...

9 / 14

Kivistumiseks on vaja ....

10 / 14

Devoni liivakividest võib leida ...

11 / 14

Eestis võib leida kivistisi ...

12 / 14

Põlevkivi kihtidest on kivistisi leitud ...

13 / 14

Saaremaa lubjakivides leidub ...

14 / 14

Kõige pikemad Eestis leitud fossiilid kuuluvad ...

Marje Loide

results loading