11. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Elu omadused ehk tunnused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 11
Elu organiseerituse keerukus väljendub ...
Hemoglobiini molekul
2 / 11
Elu tunnuseks on ...
3 / 11
Elu tunnused on ...
Ürgbakterid ehk arhed
4 / 11
Elutegevuse käigus kõik organismid ...
Maapõueenergiajaam
5 / 11
Kõigil organismidel on püsiv sisekeskkond ja selle tagavad ...
Merevesi sisaldab samuti lahustunud hapnikku
6 / 11
Elu tunnuseks on ka ...
7 / 11
Elu tunnus - arenemine - on iseloomulik ...
8 / 11
Elu tunnuseks on suhtlemine ...
http://www.miksike.ee/docs/elehed/2klass/6meeled/2-6-1-1meel.html
9 / 11
Organismide peavad saama väliskeskkonnast ...
10 / 11
Kõigile organismidele on iseloomulik ...
Hingamine
11 / 11
Elu saab defineerida ...
Korallide elurikkus
Uuesti Edasi