Elu omadused ehk tunnused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 11

Elu tunnus - arenemine - on iseloomulik ...

2 / 11

Elu tunnuseks on suhtlemine ...

http://www.miksike.ee/docs/elehed/2klass/6meeled/2-6-1-1meel.html
3 / 11

Elu tunnuseks on ...

4 / 11

Elu tunnused on ...

Ürgbakterid ehk arhed
5 / 11

Organismide peavad saama väliskeskkonnast ...

6 / 11

Kõigil organismidel on püsiv sisekeskkond ja selle tagavad ...

Merevesi sisaldab samuti lahustunud hapnikku
7 / 11

Kõigile organismidele on iseloomulik ...

Hingamine
8 / 11

Elu organiseerituse keerukus väljendub ...

Hemoglobiini molekul
9 / 11

Elu saab defineerida ...

Korallide elurikkus
10 / 11

Elutegevuse käigus kõik organismid ...

Maapõueenergiajaam
11 / 11

Elu tunnuseks on ka ...

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Marje Loide

results loading