Elu omadused ehk tunnused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 11

Elutegevuse käigus kõik organismid ...

Maapõueenergiajaam
2 / 11

Elu tunnuseks on ka ...

3 / 11

Elu saab defineerida ...

Korallide elurikkus
4 / 11

Elu organiseerituse keerukus väljendub ...

Hemoglobiini molekul
5 / 11

Organismide peavad saama väliskeskkonnast ...

6 / 11

Elu tunnused on ...

Ürgbakterid ehk arhed
7 / 11

Kõigile organismidele on iseloomulik ...

Hingamine
8 / 11

Elu tunnus - arenemine - on iseloomulik ...

9 / 11

Kõigil organismidel on püsiv sisekeskkond ja selle tagavad ...

Merevesi sisaldab samuti lahustunud hapnikku
10 / 11

Elu tunnuseks on ...

11 / 11

Elu tunnuseks on suhtlemine ...

http://www.miksike.ee/docs/elehed/2klass/6meeled/2-6-1-1meel.html

Marje Loide

results loading