11. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Elu uurimisega seotud elukutsed. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Biomolekule uurivad ...
Vee molekulid ja vesiniksidemed.
2 / 20
Rakkude ehitust ja talitlust uurivad ....
3 / 20
Pärilikkusainet uurivad teadlased on ...
4 / 20
Elundite talitlust tunnevad väga hästi ...
Süda
5 / 20
Kudede uurimisega tegelevad ...
6 / 20
Südame ehituse ja tegevuse uurimisega tegelevad ...
7 / 20
Organismide ehitust ja elundkondade talitlust uurivad ...
8 / 20
Organismi väliste tunnuste uurimisega tegeleb ...
9 / 20
Liikide käitumist uurivad ...
10 / 20
Liikide seost elupaikadega uurivad ...
11 / 20
Taimede liike tunnevad kõige paremini ...
Salumets
12 / 20
Seente uurijaid nimetatakse ....
kährikseen
13 / 20
Imetajate uurijaid nimetame ....
14 / 20
Sammalde uurijad on ...
15 / 20
Tigude uurimisega tegelevad ...
16 / 20
Lindude uurijad on ...
17 / 20
Kalade uurijad on ...
18 / 20
Madusid uurivad ...
19 / 20
Samblikke uurivad teadlased on ...
Habesamblikud elavad vaid kõige puhtama õhuga piirkonnas
20 / 20
Evolutsiooni uurivad ...
Uuesti Edasi