12. klassBioloogiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Eluslooduse evolutsioon

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
Elu arengut Maal esimestest elusolenditest kuni inimeseni nimetatakse ...
2 / 17
Vanimad elusolesed olid ... organismid.
3 / 17
Esimesed hulkraksed taimed olid ..., loomad aga ilmselt pehmekehalised selgrootud olendid.
4 / 17
Suureks pöördeks evolutsioonis oli elu siirdumine ...
5 / 17
Esimesed maismaataimed olid ...
6 / 17
Loomad said maismaale elama asuda pärast taimi. Esimesed maismaaloomad olid ...
7 / 17
nendele järgnesid ...
8 / 17
Mõnedest kahepaiksetest arenesid ...
9 / 17
kelledest osad evolutsioneerusid ...
10 / 17
Uus täiuslikum organismitüüp võimaldas paremini kasutada keskkonda, asustada uusi elupaiku ja vähendada sõltuvust keskkonna mõjudest. Erinevate elupaikade asustamisega kaasnes organismirühmade mitmekesistumine e....
11 / 17
... on kõige ulatuslikuma levikuga ja keskkonnast sõltumatum liik maailmas.
12 / 17
Evolutsiooni käigus on liigi isenditel tekkinud palju kasulikke omadusi, mida nimetatakse ...
13 / 17
Võõra liigi isenditega ristumist takistab ristumisbarjäär ehk ...
14 / 17
Ristumine pole võimalik ka siis, kui organismid elavad teineteisest väga kaugel või erinevates veekogudes seda nimetatakse ...
15 / 17
Kõikide liikide puhul toimub kogu aeg ...
16 / 17
Selle käigus kõrvaldatakse keskmisest oluliselt erinevad isendid. Sellist valikut nimetatakse ...
17 / 17
Kõrvuti liikide tekkimisega on toimunud liikide ... See sõltub keskkonnast ja organismide endi omadustest. Eeskätt ilmneb see kitsalt spetsialiseerunud liikidel, näiteks kohastumisel kindlale toiduobjektile, temperatuurile.
Uuesti Edasi