Eluslooduse evolutsioon

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 17

Mõnedest kahepaiksetest arenesid ...

2 / 17

Evolutsiooni käigus on liigi isenditel tekkinud palju kasulikke omadusi, mida nimetatakse ...

3 / 17

Vanimad elusolesed olid ... organismid.

4 / 17

Elu arengut Maal esimestest elusolenditest kuni inimeseni nimetatakse ...

5 / 17

Loomad said maismaale elama asuda pärast taimi. Esimesed maismaaloomad olid ...

6 / 17

Esimesed hulkraksed taimed olid ..., loomad aga ilmselt pehmekehalised selgrootud olendid.

7 / 17

Ristumine pole võimalik ka siis, kui organismid elavad teineteisest väga kaugel või erinevates veekogudes seda nimetatakse ...

8 / 17

Suureks pöördeks evolutsioonis oli elu siirdumine ...

9 / 17

Esimesed maismaataimed olid ...

10 / 17

Uus täiuslikum organismitüüp võimaldas paremini kasutada keskkonda, asustada uusi elupaiku ja vähendada sõltuvust keskkonna mõjudest. Erinevate elupaikade asustamisega kaasnes organismirühmade mitmekesistumine e....

11 / 17

nendele järgnesid ...

12 / 17

Selle käigus kõrvaldatakse keskmisest oluliselt erinevad isendid. Sellist valikut nimetatakse ...

13 / 17

kelledest osad evolutsioneerusid ...

14 / 17

Kõikide liikide puhul toimub kogu aeg ...

15 / 17

Kõrvuti liikide tekkimisega on toimunud liikide ... See sõltub keskkonnast ja organismide endi omadustest. Eeskätt ilmneb see kitsalt spetsialiseerunud liikidel, näiteks kohastumisel kindlale toiduobjektile, temperatuurile.

16 / 17

Võõra liigi isenditega ristumist takistab ristumisbarjäär ehk ...

17 / 17

... on kõige ulatuslikuma levikuga ja keskkonnast sõltumatum liik maailmas.

results loading