8. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Käsnad kui esimesed hulkraksed loomad

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Käsnad on loomad, sest nad ...
2 / 10
Käsnades on erinevate ülesannete ja ehitusega rakke, need on ...
3 / 10
Käsnad on filtreerivad loomad, sest ...
4 / 10
Käsnade liigirikkus on seotud ...
5 / 10
Käsnad võivad olla värvuse poolest ...
6 / 10
Käsna ehituse kohta käivad järgmised sõnad:
7 / 10
Eestis elavad käsnad magevees, need on ...
8 / 10
Käsnades sisalduvate räni- või lubiokiste tõttu kasutatakse neid ...
9 / 10
Käsnad paljunevad kahel viisil ...
10 / 10
Käsnade tähtsus seisneb selles, et nad ...
Uuesti Edasi