Käsnad kui esimesed hulkraksed loomad

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Käsnad võivad olla värvuse poolest ...

2 / 10

Eestis elavad käsnad magevees, need on ...

3 / 10

Käsna ehituse kohta käivad järgmised sõnad:

4 / 10

Käsnad paljunevad kahel viisil ...

5 / 10

Käsnade tähtsus seisneb selles, et nad ...

6 / 10

Käsnades sisalduvate räni- või lubiokiste tõttu kasutatakse neid ...

7 / 10

Käsnades on erinevate ülesannete ja ehitusega rakke, need on ...

8 / 10

Käsnad on loomad, sest nad ...

9 / 10

Käsnade liigirikkus on seotud ...

10 / 10

Käsnad on filtreerivad loomad, sest ...

Marje Loide

results loading