12. klassBioloogiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ökoloogia

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Mis moodustab looduse elus- ja eluta osa hõlmava isereguleeruva terviku?
2 / 12
Kuidas nimetatakse ala, kus elavad ühe liigi isendid?
3 / 12
Kuidas nimetatakse toiduahelat , kus iga järgmine lüli parasiteerib eelmisel?
4 / 12
Kes on kiskja?
5 / 12
Kuidas nimetatakse isenditevahelist võitlust peamiselt ühe ja sama eluruumi ja toidu pärast
6 / 12
Kuidas nimetatakse organismi, kus areneb parasiidi vastne?
7 / 12
Milline näide sobib sümbioosi kohta?
8 / 12
Kuidas nimetatakse sümbioosi seeneniidistiku ja taimejuure vahel?
9 / 12
Milline taimeliik on pikapäevataim (vajab päevas õitsema hakkamiseks üle 12 tunni valgust)?
10 / 12
Kuidas nimetatakse ala, kus valitsevad liigi eluks ja järglaste kasvatamiseks sobivad tingimused?
11 / 12
Kuidas nimetatakse ökosüsteemi püsimist ajas enam-vähem muutumatus olekus?
12 / 12
Kes elab järve põhjas?
Uuesti Edasi