TESTÖkoloogia

Sinu tulemus on
1 / 12

Kuidas nimetatakse ala, kus elavad ühe liigi isendid?

2 / 12

Kuidas nimetatakse sümbioosi seeneniidistiku ja taimejuure vahel?

3 / 12

Kuidas nimetatakse isenditevahelist võitlust peamiselt ühe ja sama eluruumi ja toidu pärast

4 / 12

Mis moodustab looduse elus- ja eluta osa hõlmava isereguleeruva terviku?

5 / 12

Kuidas nimetatakse ala, kus valitsevad liigi eluks ja järglaste kasvatamiseks sobivad tingimused?

6 / 12

Kuidas nimetatakse toiduahelat , kus iga järgmine lüli parasiteerib eelmisel?

7 / 12

Milline taimeliik on pikapäevataim (vajab päevas õitsema hakkamiseks üle 12 tunni valgust)?

8 / 12

Kuidas nimetatakse ökosüsteemi püsimist ajas enam-vähem muutumatus olekus?

9 / 12

Kuidas nimetatakse organismi, kus areneb parasiidi vastne?

10 / 12

Kes on kiskja?

11 / 12

Milline näide sobib sümbioosi kohta?

12 / 12

Kes elab järve põhjas?