8. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Seente üldiseloomustus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Seened ei kuulu taimeriiki, sest ...
2 / 12
Seened sarnanevad loomadega, sest ...
3 / 12
Seeni jaotatakse suuruse järgi ...
4 / 12
Ainete sisalduse järgi jaotatakse seeni ...
5 / 12
Seente abil saab valmistada järgmisi toiduaineid ...
6 / 12
Hallitusseentest ehk hallikutest valmistatud ravimitega saab ravida ...
7 / 12
Puuseened lagundavad metsas puidurakkudest ...
8 / 12
Kübarseente viljakehad on ...
9 / 12
Puuseente viljakehad on ...
10 / 12
Seente tähtsus looduses seisneb selles, et nad ...
11 / 12
Paljud taimed elavad seentega sümbioosis, sest nad aitavad ...
12 / 12
Sümbioos on ...
Uuesti Edasi