Teadmiste test

Seente üldiseloomustus

Sinu tulemus on
1 / 12

Seened ei kuulu taimeriiki, sest ...

2 / 12

Seente abil saab valmistada järgmisi toiduaineid ...

3 / 12

Puuseente viljakehad on ...

4 / 12

Seente tähtsus looduses seisneb selles, et nad ...

5 / 12

Seeni jaotatakse suuruse järgi ...

6 / 12

Ainete sisalduse järgi jaotatakse seeni ...

7 / 12

Hallitusseentest ehk hallikutest valmistatud ravimitega saab ravida ...

8 / 12

Paljud taimed elavad seentega sümbioosis, sest nad aitavad ...

9 / 12

Sümbioos on ...

10 / 12

Puuseened lagundavad metsas puidurakkudest ...

11 / 12

Kübarseente viljakehad on ...

12 / 12

Seened sarnanevad loomadega, sest ...

Marje Loide

results loading