Võnkumine

8. klass > Füüsika > 1. poolaasta

Võnkumisteks nimetatakse selliseid liikumisi, mis korduvad kindla ajavahemiku tagant, kusjuures võnkuv keha läbib sama tee alati edasi-tagasi. Võnkuvad kehad on näiteks kellapendel, vedru otsa riputatud keha ja õmblusmasina nõel.

8

 

Võnkumine:

 

youtube_video

youtube_video

Kellapendel:

youtube_video

Õmpblusmasina nõel:

youtube_video