Voolise poolt temas asuvatele kehadele avaldatav rõhk

8. klass > Füüsika > 2. poolaasta

Vedeliku ja gaasi (voolise) poolt temas asuvatele kehadele avaldatav rõhk on tingitud vedelikule mõjuvast raskusjõust.

Pascal tegi katsetega kindlaks, et vedeliku poolt kehale avaldatav rõhk sõltub:

  • vedelikusamba kõrgusest (mida kõrgem sammas, seda suurem on avaldatav rõhk)
  • vedeliku ainest (mida tihedam on vedelik, seda suurem on avaldatav rõhk)

Vedelikusamba rõhk valemina:

76

kus ρ – vedeliku/gaasi tihedus, mõõdetakse kilogrammides-kuupmeetri kohta (1kg/m3), g = 9,81 N/kg ≈ 10 N/kg – raskusjõu tegur Maal ja h – vedelikusamba kõrgus, mõõdetuna meetrites (1m).

 

Vedelikusamba rõhk

youtube_video