Maailma energiaprobleemid

Energiamajandus põhineb 5 peamisel energiaallikal: nafta, maagaas, tahke kütus, hüdro- ja tuumaenergia. Alternatiivsete energiate osatähtsus on maailma maastaabis 1%.

Energiatarbimine tüübi järgi

Energiatarbimine tüübi järgi

Üle poole maailma energiast tarbitaks Põhja riikides, kus elab viiendik maakera rahvastikust. Põhja-Ameerika on kõige suurem energia tarbija ja tootja, Lõuna riigid kasutavad energia saamiseks puitu või biomassi.

Energiatarbimise kaart (1 btu = 1055 džauli)

Energiatarbimise kaart (1 btu = 1055 džauli)

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.