Mõõtühikute süsteemid

Mõõtühikute süsteem on kokku lepitud põhiühikutest ning nendest tuletatud ühikutest moo­dus­ta­tud kogum, mida erinevad mõõtjad saavad teineteisest sõltumatult kasutada.

Mõõtühikuid, mille etalonid tulenevad inimesega või loodusega seotud omadustest, nimetatakse loo­mu­likeks mõõtühikuteks. Loomulikud mõõtühikud on näiteks toll, jard, vaks, miil jne.

Põhiühikud on üksteisest sõltumatud mõõtühikud, mida saab etalonide abil võimalikult täpselt määrata. Põhi­ühikuid on enamasti väga piiratud arv – Rahvusvahelises Mõõtühikute Süsteemis (SI) on kokku 7 põhiühikut.

 

VIDEOD:

Loomulike ühikutega kasutamisega paratamatult kaasnevat segadust iseloomustab lisatud animafilm.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud