Newtoni II seadus. Jõud

champagne-rocket

Keha kiirus muutub, kui temale mõjuvad teised kehad. Jõud on füüsikaline suurus, mis ise­loo­mus­tab keha liikumisoleku muutust ajas:

85

kus Δp=p2-p1=m(v2-v1) – on keha liikumisoleku muutus kus p1 – algne liikumishulk, p2 – muu­tunud liikumishulk  ja m – keha mass, v1– keha algkiirus; v2 – keha lõppkiirus; Δt – keha liiku­misoleku muu­tu­miseks kulunud ajavahemik.

86

ehk Newtoni II seaduse on võimalik valemina kirja panna ka kujul

87

Siiski oleks füüsikaliselt korrektsem kirjutada Newtoni II seaduse avaldis hoopis kujul:

88

sest kehale mõjuv jõud põhjustab liikumise muutust (kiirendust), mitte vastupidi.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud