Nimisõnade sugu

Vene keele nimisõnad võivad olla mees-, nais- ja kesksoost. Alljärgnevalt mõned näited tüüpilistest ainsuse lõppudest:

VeneKeel

 

Vene keeles on hulk sõnu, mille lõpus on –ь. Need sõnad võivad olla kas mees- või naissoost.

 

Kuude nimetused, elukutsed ja ametinimetused on reeglina meessoost sõnad.

VeneKeel1

 

Sõna коллега sugu sõltub kontekstist:

Это мой коллега Марк.   See on minu kolleeg Mark.

Это моя коллега Ирина.   See on minu kolleeg Irina.

Erandid:

VeneKeel2

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud