9. klassAjalugu

Ajaloo õpik 9. klassile. Seotud, kuid killustatud maailm. I osa

9. klassi ajalooõpik hõlmab perioodi Esimese maailmasõja lõpust kuni 21. sajandi alguseni. Autorid käsitlevad ajaloosündmusi seni õpikutes vähem käsitletud aspektides. Värsketeks vaatenurkadeks on kliimamuutus, rahvastiku kasv, religiooni ja poliitika seosed, majanduslik ebavõrdsus maailmas.

  • Uued vaatenurgad. 
  • Eesti ajalugu lõimitud laiemate maailma protsessidega.
  • Selgitab globaalseid arenguid 20. ja 21. sajandil.
  • Sisaldab eraldi peatükke Ameerika Ühendriikide ja Hiina ajaloo kohta.

Digiõpiku aluseks on 2021. aasta esmatrükk. 

Hind 6.90 €
Ühele kasutajale 1 aasta.
Ostan ligipääsu

Õpiku autorid on Kaarel Piirimäe ja Linda Kaljundi.

results loading