9. klassAjalugu

Ajaloo õpik 9. klassile. Seotud, kuid killustatud maailm. I osa

Kliima soojenemisest tulenevad ohud

Praeguseks on selge, et kasvuhoonegaaside tootmine inimese poolt põhjustab Maa keskmise temperatuuri tõusu. See on viimase 150 aastaga juba tõusnud ligi poolteist kraadi. Soojem õhk põhjustab jää ja liustike sulamist ja merevee paisumist, tõstes merevee taset. Viimasel soojemal perioodil 120 000 aastat tagasi oli merevee tase 8 meetrit praegusest kõrgem. See ootab meid ees ka nüüd, kui Maa temperatuur peaks tõusma veel paar kraadi.

Kliimateadlaste uuringud on näidanud, et erinevalt varasemast põhjustab praegust kliima soojenemist inimene, see toimub erakordselt kiiresti ja tagajärjed on ennustamatud. Hoiatavaks näiteks on dinosauruste väljasuremine 75 miljonit aastat tagasi, kui CO2 osakaal atmosfääris oli mitmeid kordi suurem ja merevee tase 75 meetrit üle praeguse taseme. Lisaks paljude rannikualade ja tervete saarte vee alla jäämisele põhjustab soojenemise jätkumine Maal nii liikide väljasuremist, toidunappust kui ka puhta magevee puudust. Planeet Maa elab ise soojenemise üle, kuid sama ei pruugi kehtida inimese kohta.