9. klassAjalugu

Ajaloo õpik 9. klassile. Seotud, kuid killustatud maailm. I osa

1.1. Küsimused

  1. Meenuta, milles seisneb 7. klassi loodusõpetuses õpitud kasvuhooneefekt. Täpsusta, kuidas CO2 osakaalu suurenemine on seotud maakera keskmise temperatuuri tõusuga.
  2. Arutle, kas CO2 osakaalu suurenemine Maa atmosfääris on seotud inimkonna tegevusega. Kirjelda näidete abil, mille põhjal on inimkond hakanud teadvustama, et maakera kliima soojeneb.
  3. Too välja, mis on kliima soojenemisega kaasnevad võimalikud ohud. Kuidas oleks neid võimalik vältida?
  4. Arutle, miks on inimeste seas nii neid, kes tunnistavad, et Maa kliima soojeneb inimkonna tegevuse tõttu, kui ka neid, kes seda ei tunnista.