Pinge mõõtmine

Galvanomeetrit, mis on kohandatud pinge mõõtmiseks, nimetatakse voltmeetriks.

Voltmeeter on ehitatud selliselt, et temast laenguid praktiliselt läbi ei lähe – ta vaid fikseerib vaid pinge väljapunktide vahel. Voltmeeter ühendatakse nende ahela punktide vahele, mille vahelist pinget mõõta soovitakse, rööbiti.

16

Skeemil on kujutatud voltmeetriga pinge mõõtmist lambi klemmidel.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud