Pinge

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab elektrivälja jõudude poolt laengu ümber paigutamiseks tehtavat tööd nimetatakse pingeks.

14

kus U – pinge kahe elektrivälja (või siis ahela) punkti vahel, mõõdetakse voltides (1V); A – elektrivälja jõudude poolt tehtud töö, mõõdetakse džaulides (1J) ning q – elektriväljas ümber paigutatud laengu suurus, mõõdetakse kulonites (1C).

Seega iseloomustab kahe punkti vaheline pinge ühe kuloni suuruse laengu nende punktide vahel ümber paigutamisel elektrivälja jõudude poolt tehtud tööd.

Pinge ühikuks on volt (1V)

15

Kui elektrivälja jõud teevad 1C suuruse laengu ümber paigutamiseks tööd 1J, on vastavate väljapunktide vaheline pinge 1V.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud