Rahvusvaheline Mõõtühikute Süsteem (SI)

Rahvusvaheline Mõõtühikute Süsteem (Systéme International d´unités ehk SI) on 1960. aastal ülemaailmselt eelistatuks tunnistatud mõõtühikute süsteem, mille põhiühikuteks on

1) pikkusühik meeter (1m),

2) ajaühik sekund (1s),

3) massiühik kilogramm (1kg),

4)  voolutugevuse ühik amper (1A),

5) temperatuuri ühik kelvin(i kraad) (1K),

6) valgustugevuse ühik kandela (1cd) ning neile 1971. aastal lisatud

7) ainehulga ühik mool (1mol).

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud