Reostaat

2409rheostat

Reostaat on kergesti muudetava takistusega tarbija.

Enamasti on tegemist pika traadiga, mis on keeratud pooliks. Reostaadi oluliseks osaks on liugur, mida liigutades saab muuta pooli vooluringi ühendatud juhtmekeerdude arvu – mida rohkem keerdusid (mida pikem traat), seda suurem on selle takistus ning seda nõrgem vool teda sama pinge korral läbib.

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud