SELGROOGSETE MEELED JA ELUVIISID

Eesti loomastikus on umbes 80 liiki (Liik on rühm sarnaste tunnustega elureid, kes saavad vabalt anda viljakaid järglasi.) kalu, 11 liiki kahepaikseid, 5 liiki roomajaid, üle 380 liigi linde ja umbes 65 liiki imetajaid. Loomaliik on enamasti juba väliste tunnuste järgi teistest liikidest eristatav. Loetletud loomaklassidel on kindlad sarnased jooned, mis võimaldavad neid ka peale väliste tunnuste üsna selgelt eristada.

Kalade meeleelundid

b7_018 (800x457)

Kala aju on lihtne, aga erinevad ajuosad vastutavad erinevate meelte toimimise eest. Sarnaselt on igal loomarühmal võimalik märgata ühe või teise ajuosa suuruse erinevusi, vastavalt loomade kohastumisele.

b7_011 (800x634)

Erinevad ajuosad vastutavad erinevate meeleelundite toimimise eest. Skeemil on inimese aju teistes värvustes, kuna suuremat osa inimese ajust katab otsaju, mida seetõttu nimetatakse suurajuks.

 

Ajuosa

Vastutusala ja näited

Otsaju

Otsaju suurus näitab hästi seda, millisele loomarühmale nägemine oluline on. Imetajatel (eriti inimese puhul) lisandub veel mõtlemisvõime ja mälu.

Haistmissagar

Kahepaiksetel ja roomajatel on eriline Jacobsoni elund, mis võimaldab head haistmist. Kui üldiselt on parem haistmine roomajatel ja imetajatel, siis inimene on nõrgalt arenenud haistmismeelega suur erand.

Vaheaju

Vaheaju üks osa vastutab hormoonide (hormoonid on bioaktiivsed ergutid) verre sattumise eest.

Keskaju

Keskaju vahendab peamiselt erinevate ajuosade signaale.

Väikeaju

Väikeaju vastutab tasakaalu eest. Et kaladel, eriti haidel, ning lindudel tuleb enamasti liikuda lisaks maapinnal kulgemisele ka üles- ja allapoole (kalad vees ja linnud õhus), on neil ka teistega võrreldes suhteliselt suur väikeaju.

Seljaaju

Seljaaju (pole skeemil kujutatud) reguleerib siseelundite tegevust ning edastab peaajust saadetavaid närviimpulsse (Närviimpulsid on närvirakkudes toimuvad väga nõrgad elektriliste muutuste edasikandumised mööda närvikiude.).

 

Lisalugemiseks huvilistele:

Lisainfo

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.