Soojuskiirgus

88

Soojuskiirgus on eriline kiirgus (elektromagnetlaine), mis tekib kehades nende koostisosakestele energia lisandumisel (ergastamisel) teiste soojusliikumises olevate osakeste toimel.

Kuumad kehad kaotavad tänu sellele, et nad kiirgavad soojuskiirgust oma soojusenergiat. Seevastu külmematel kehadel on aga võime kõrgema temperatuuriga kehade poolt tekitatud soojuskiirgust neelata – nii leiabki aset soojusülekanne kõrgema temperatuuriga kehalt madalama temperatuuriga kehale soojuskiirguse abil.

Keha poolt kiiratava soojuse hulk sõltub keha temperatuurist (mida kõrgem temperatuur, seda rohkem kiirgab), keha pindalast (suurema pinnaga kehad kiirgavad rohkem) ning keha värvist (tumedamad kehad kiirgavad rohkem).

Soojuskiirgus ei vaja ta levimiseks kesk¬konda – elektromagnetlaine suudab levida ka täielikus tühjuses ehk vaakumis. Just tänu soojuskiirgusele jõuab Päikese pinnal tekkiv soojus Maale ning teistele planeetidele.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud