8. klassAjalugu

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. II osa

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. II osa

8. klassi ajalooõpiku teine osa kajastab maailma uusajal aastail 1815–1918. Õpiku esimene osa käsitles aastaid 1600–1815. Peatähelepanu on pööratud Euroopas toimunud sündmustele ja protsessidele, kuid selle kõrval ei ole jäänud tähelepanuta ka Aasia, Aafrika ja Ameerika. Eraldi peatükkides käsitletakse Eesti ajalugu, mis on lõimitud laiemate Euroopas aset leidnud protsessidega.

  • Lisaks poliitilisele ajaloole on olulisel kohal sotsiaalajalugu.
  • Käsitletakse õpilasele tuttavaid argiteemasid: tervis, toitumine, mood, linna- ja maaelu jne.
  • Eraldi peatükid ka Ameerika, Aafrika ja Aasia ajaloost.

Digiõpiku aluseks on 2019. aasta esmatrükk.

Siit saad osta õpiku juurde sobiva töövihiku.

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. II osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Anu Raudsepp on Tartu ülikooli ajaloo didaktika dotsent, kes on töötanud ka ajalooõpetajana. Ühtlasi on ta korraldanud ajalooõpetajatele erinevaid praktiliste materjalidega täiendkoolitusi. Tema teadusliku uurimistöö põhivaldkond on Eesti 20. sajandi ajalugu.

Lauri Kann on Tartu ülikooli ajaloodoktorant, kes on omandanud magistrikraadi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal. Ta on aastaid töötanud Tartu Herbert Masingu koolis ajalooõpetajana. Samuti on ta mitmete ajalooalaste kirjutiste autor.

Vivian Siirman on ajaloolane, kes on õppinud nii Tartu ülikoolis kui ka Saksamaal ja Hollandis. Ta on töötanud Eesti Vabaõhumuuseumis ja kultuuriloo toimetajana ajakirjas Keel ja Kirjandus.