8. klassAjalugu

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. II osa

Uusaeg

Uusaeg oli muutuste aeg. Tehnoloogiline areng muutis inimeste elu mugavamaks ja kiiremaks. Tööstusrevolutsioon tõi aga kaasa uusi probleeme. Seisuslik ühiskond asendus pikkamisi võrdsemaid võimalusi pakkuva ühiskonnaga. Rahvas nõudis suuremaid poliitilisi õigusi. Suurt osa maailmast hõlmasid endiselt koloniaalimpeeriumid.