8. klassAjalugu

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. II osa

Kiire arengu periood

Uusaeg oli suurte muutuste aeg, mil teadmised nii inimesest endast kui ka teda ümbritsevast maailmast oluliselt avardusid. Tehti teadusavastusi ning loodi tehnilisi seadmeid, mis muutsid märkimisväärselt inimeste igapäevaelu. Uute energiaallikatena võeti kasutusele elekter ja
nafta. Uusajal leiutati nii telegraaf, telefon, sisepõlemismootor kui ka elektrivalgustus. Juba 19. sajandi keskpaigas oli olemas telegraafiühendus Euroopa ja Ameerika vahel. Tänu transpordivahendite pöördelisele arengule liikusid nii inimesed kui ka kaubad palju kiiremini. Ookeani sai ületada aurulaevadega, mis olid varasematest veesõidukitest kordades kiiremad. 19. sajandi alguses ehitati esimesed raudteed ning sajandi lõpuks oli kujunenud ulatuslik raudteevõrgustik mitmel maailmajaol. 20. sajandi alguses tegid vennad Wrightid esimese õnnestunud lennu lennukiga.

Vanaaegne lauatelefon
Telefon 1896. a
Suur aurik, mille kortendest tuleb paksu musta suitsu
Briti ookeaniaurik Mauretania 1907.a

1869. aastal avati Suessi kanal, mida oli ehitatud kümme aastat. See ühendab Vahemerd Punase merega. Suessi kanal võimaldab laevaga jõuda Euroopast India ookeanini, tegemata tiiru ümber Aafrika. 1914. aastal avati Panama kanal, mis võimaldab seilata läbi Kesk-Ameerika Atlandi ookeanilt Vaiksele ookeanile.

Tööstusrevolutsioon oli saanud alguse küll juba 18. sajandil Inglismaal, kuid 19. sajandil algas üleminek tööstuslikule tootmisele peaaegu kogu maailmas. Vabrikute rajamine meelitas inimesi linna tööle ning kuigi enamik inimesi elas maal, kasvasid linnad uusajal märgatavalt. Suurbritannia oli esimene riik, kus sajandi lõpuks oli linnaelanikke rohkem kui maainimesi.

Vabrikutööliste elutingimused olid rängad. Tihti elas terve pere koos väga kitsastes oludes, tööl pidid käima ka lapsed ning tööpäevad kestsid kümme tundi või enam. Töölisi kaitsev seadusandlus arenes aeglaselt. 19. sajandil kujunes uue ühiskondliku jõuna töölisliikumine.
Moodustati ametiühinguid ja organiseeriti streike ehk tööseisakuid paremate tingimuste saavutamiseks.

Mereäärne tööstusrajoon ja vabrik
Vabrik Saksamaal (R. F. Stieler, 1881)
Palju noori lapsi räbalates riietes.
Lapstöölised USAs 20. sajandi alguses

Uusajal paranes märgatavalt hariduse kättesaadavus. Paljudes riikides kehtestati üldine koolikohustus ning rajati kogu maad hõlmav koolivõrgustik. Sajandi lõpus muutus lugemisoskus paljudes maades peaaegu üleüldiseks, ilmusid suuretiraažilised ajalehed ning inimeste informeeritus maailmas toimuvast avardus.

Küsimused ja ülesanded

Arutle pinginaabriga, milline teadusavastus või tehniline seade on enim muutnud inimeste igapäevaelu. Trüki arutelu tulemus kasti.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kujuta ette elu ilma telefoni ja elektrita. Kirjelda, kuidas nende puudumine mõjutaks sinu tänast päeva.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Millised sotsiaalsed muutused toimusid uusajal?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Mis on töölisliikumine? Kas seda esineb ka tänapäeval?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Mõisted

  • Tööstusrevolutsioon – üleminek tööstuslikule tootmisele
  • Töölisliikumine – tööliste ja nende toetajate ühiskondlik liikumine tööliste olukorra parandamiseks