10. klass, 11. klass, 12. klassAjalugu

Eesti ajalugu gümnaasiumile. I osa

1.1 Küsimused ja ülesanded

Tooge näiteid tööriistadest, mida kasutasid Kunda kultuuri inimesed. Mis olid tööriistade funktsioonid?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kus asus Kunda kultuuri inimeste algkodu?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kas Kunda kultuuri inimesed on meie esivanemad? Põhjendage oma seisukohta.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Mis muutused toimusid Eesti aladel nooremal kiviajal? Nimetage erinevusi võrreldes mesoliitikumiga.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Võrrelge omavahel Narva kultuuri ja kammkeraamikat. Esitage nii sarnasusi kui ka erinevusi.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Nimetage nöörkeraamika kultuuriperioodil toimunud muutused, mille tõttu see periood erineb eelnevast kultuuriperioodist.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Nimetage muinasaja inimeste elatusalasid.

Logi sisse

Vastus salvestatud!