4. klassEesti keel

Eesti keele õpik 4. klassile. I osa

Kiri ja tähestik

Tekstinäidis Mehhikost.

2006. aastal leiti Mehhikos niisuguses kirjas tekstinäidis. Arheoloogide arvates kirjutati see 900. aastal eKr. Kui seda arvamust suudetakse tõestada, siis on see kõige vanem Mesoameerikas kirja pandud tekst.

Kui meil on midagi vaja, siis enamasti ütleme oma soovi välja. Kuid vahel on vaja oma soov paberile kirja panna. Selleks aga peab oskama kirjutada. Tänapäeval oskavad siin Eestis ja mujalgi maailmas lugeda ja kirjutada peaaegu kõik lapsed. Siiani aga leidub neid väikesi rahvakilde, kellel oma kirjakeel puudub, sest neil pole seda kunagi vaja läinudki. Kirjakeel tähendab seda, et rahval on oma kindel süsteem, kuidas end kirjalikult mõistetavaks teha. Seega on kirja aluseks tähestik ehk alfabeet: tähtedest saame teha sõnu ja sõnadest omakorda lauseid.

Kui vana on kiri tegelikult, on tänapäeval raske hinnata, kuid seda saab määrata vanimate kirjapandud tekstide vanuse põhjal. Arvatakse, et esimesed kirjasüsteemid tekkisid Mesopotaamias (3200 a eKr) ja Mesoameerikas (500–600 a eKr), sest neist piirkondadest pärinevadki kõige vanemad säilinud tekstid. Kõige varasemateks peetakse sumerikeelseid kiilkirjas tekste. Sumeri keelt kõneldi Lõuna- Mesopotaamias Sumeris. Mesoameerika hõlmab praegust Kesk-Ameerikat (nt Mehhiko, Guatemala, Nicaragua jt), kus enne kuulsa meresõitja Kolumbuse saabumist ja hispaanlaste vallutusi õitses indiaanlaste kõrgkultuur. Nende kirjaviisi on nimetatud hieroglüüfkirjaks – see tähendab, et sõna tähistasid keelemärgid.

Maailma rahvad ongi kasutanud mitmesuguseid kirjasüsteeme: piltkirja ehk piktograafiat (sõnu antakse edasi piltide kaudu), mõistekirja ehk ideograafiat (märk tähistab tervet sõna või mõistet), silpkirja (märk tähistab silpi) ja häälikkirja.

Eestlastel on häälikkiri. See tähendab, et iga märk (täht ehk aabe) vastab ligikaudu ühele või paarile lähedasele häälikule.

Eesti keeles kasutatakse ladina tähestikku, millel põhineb üle 500 keeletähestiku, sh läti, leedu, soome, vietnami, inglise, hispaania ja türgi tähestik.

alpha - beta - gamma - delta - epsilon - vau - zeta - eta - theta - iota - kappa - lambda - mu - nu - xi - omicron - pi - koppa - rho - sigma - tau - upsilon - phi - chi - psi - omega - sampi
Kreeka tähestik
Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя.
Vene tähestik
5 inimest moodustavad tähtedest sõna: T Ä H T
Korea tähestik - konsonandid - \g\ kijok \n\ niun \d\ tikut \r, l\ riul \m\ mium \b, v\ piup \s, š\ siot \ng\ iung \dž\ džiut \tš\ tš’iut \k\ k’iuk \t\ t’iut \p, f\ p’iup \h\ hiut, Täishäälikud - \a\ \ja\ \eo\ \jeo\ \o\ \jo\ \u\ \ju\ \õ\ \i
Korea tähestik
tuulelohe

Tähealias. Tähti peab näitama liigutuste, kehakeele, miimika ja
teiste mittesõnaliste vahenditega.

Küsimused ja ülesanded

  1. Missuguseid kirjasüsteeme on maailma rahvad kasutanud?
  2. Milliseid tekste peetakse kõige varasemateks?
  3. Uuri veebilehelt www.taskutark.ee, kus asus Mesopotaamia. Mida huvitavat said sellelt lehelt veel teada sumerite kohta?
  4. Kirjuta üht teise keele tähestikku kasutades oma ees- ja perekonnanimi.
  5. Lase sõbral arvata, millise neist valisid.