5. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 5. klassile. I osa

1.4. Muutuv eesti keel

Tänapäeva eesti keel on võrreldes aastasadade taguse ajaga palju muutunud, eriti sõnavaras. Unustatud on põllundus- ja talupidamisega seotud sõnu, juurde on tulnud sõnu tehnoloogia ja infotehnoloogia kohta. 50 aastat tagasi domineeris vene keelest laenamine, tänapäeval pööravad keeleteadlased tähelepanu liigsetele inglise keele mõjudele ja nende vältimisele. Keelest huvitatuil on võimalus osaleda konkurssidel, et välmida häid ja vajalikke uudissõnu või kaunilt kõlavaid lauseid. Näiteks 2008. aastal esitati keeletalgute raames palju ilusaid lauseid.

 • Tiiu oli loomaaia imeline talitaja.
 • Kuu-uurija kõndis pärast töö-ööd mööda liigniiske vee-eelse maa-ala jää-äärt nagu loo-ootel tüdruk tantsusaalis, et maksta ära rüü-üür.
 • Töö-öö-ööbik röökis köögis.
 • Mahlakas jõhvikas maitses soisel kaldal hää.
 • Üle oja mäele, läbi oru jõele.
 • Ema tuli koju.
 • Kalli ema hella soojust jagub üle mitme põlve.
 • Kuula, kulla külanaine – kuuled külla tulnud vaime.
 • Küll küllale liiga ei tee.
 • Ämber läks ümber.
 • Millal maksan memme vaeva.
 • Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal.
 • Pöidlad pihku, pöialpoisid!
UURI INTERNETIST:

HARJUTUS 13

Konkursil „Kolesõna 2016“ tulid esiviisikusse sõnad häštäg/hashtag, taristu, reka, kootsing, päeva lõpuks.

Loe ERR-i uudisteportaalist konkursi kohta käivat uudist ja vasta küsimustele.

 • Mida need sõnad ja väljendid tähendavad?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

 • Miks inimestele sellised keelendid ei meeldi?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

 • Mida pakutakse kolesõnade asemele?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Loe järgmisi nn kolelauseid ja püüa arvata, miks just neid lauseid inetuks peetakse.

 • Õu, ä, õu, ä, ma räägin sinuga, tule siia ä!
 • Okei, noh, tšau, pakaa siis!
 • CD-tõmmiselt käivitage installiviisard, mille dialoogiboksis kuvatakse saidimallid, veebirakenduste sätete hüpikmenüü ja tehnoloogiate konfigureerimise viisardi stardinupp.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

RÜHMATÖÖ:

HARJUTUS 15

Korraldage klassis rühmatööna eesti keele kõige ilusamate ja koledamate sõnade/lausete konkurss. Üks rühmadest on žürii, kes valib võitja.

Tehke vihikusse tabel ja kirjutage tabeli vasakpoolsesse lahtrisse kolm nn toresõna või -lauset, parempoolsesse kolm nn kolesõna või -lauset.

Minu rühma nn toresõnad/-lausedMinu rühma nn kolesõnad/-laused

Vaata kuvatõmmist ja vasta küsimustele.
Kuvatõmmis aadressilt http://oppevara.estinst.ee/sisu/kusitluse-tulemused/

 1. Mis on Eesti Instituudi kodulehe aadress?
 2. Missuguse sündmuse puhul välismaalasi küsitleti?
 3. Mis on välismaalaste arvates ilusaim eestikeelne sõna?
 4. Püüa põhjendada, miks tunduvad välismaalastele sõnad öö, küsimusi, jäääär ja majapidamistarvetekauplus veidrad.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Eri suhtlusolukordades kasutataksegi eri stiili keelekasutust. Näiteks õpetaja või direktoriga suheldes tuleks kasutada terviklikke lauseid ja kirjakeelseid sõnu, oma venna või õega rääkides võid olla üpris vaba: kasutada slängisõnu ja -väljendeid (pelama, katus sõidab), ingliskeelseid sõnu ja lühendeid (level, main vend, YOLO, OMG) ning lihtsamat lauseehitust (Tuled vä? vrd Kas sa tuled?).

HARJUTUS 17

Loe läbi katkend Margot Müllersoni romaanist „Põrgu või paradiis“ ja lahenda ülesanded teksti lõpus.

Simona ei vastanud, vaid ignoreeris mind 100ga. Tüüpiline! Nimelt alati, kui oli käsil mingi ebameeldiv teema, lülitas Simona ennast välja ega kuulanud üldse. Leidsin kapist terve karbi mune.

„Praetud mune tahad?“

„Kõlab paljulubavalt! SA hakkad kokkama vä?“

„Võid tühja kõhuga ukse taga ka bitch’ida. “ Vihastasin Simona peale, ega ta ise paremini süüa ei teinud! Seega shut up!

„Okei, okei, no sorry vaan, mu pea valutab. “

„Kuule, mis sa oma emale ütlesid, kuhu ööseks jääd?“

Helene, Simona ema oli tegelikult psycho, ta peksis & lõi Simonat, kui katus ära sõitis & selline asi võis juhtuda päris lampi igapäevaselt. Ma ei imesta, et Simona isa selle hullu maha jättis! Kes sihukest ikka kaua talub? Psychoeideke hakkas pärast lahutust budistiks, sest arvas, et siis saab kõik korda IMEVÄEL. Ta kuulas 24/7 mingisugust eriti haiget India mussi, mis üürgas kõlaritest & häiris kõiki teisi majaelanikke!

KIRJUTA VIHIKUSSE:

HARJUTUS 17.1. Tee vihikusse tabel. Kirjuta tabeli vasakpoolsesse veergu tekstist välja slängisõnu ja väljendeid, mida neutraalses suhtluses ei ole sobilik kasutada. Parempoolsesse veergu kirjuta tekstist leitud sõna eesti kirjakeelne vaste.

Slängisõnad ja -väljendidKirjakeelne vaste
Ignoreeris 100gaIgnoreeris täiesti ehk vältis

Too näiteks kaks suhtlusolukorda, kus sobib ülalolevas tabelis toodud slängisõnu kasutada, ja kaks olukorda, kus ei sobi.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Pane kirja viis slängisõna, mida sa ise iga päev kasutad. Lase pinginaabril neile võimalikult täpsed eestikeelsed tähendused pakkuda.

NB! Võid katsetada vanaema-vanaisa või ema-isa peal, kas nemad ka sinu kirjutatud sõnade tähendust teavad.

Logi sisse

Vastus salvestatud!