6. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 6. klassile. I osa

Eesti keele tööraamat 6. klassile. I osa

6. klassi tööraamat on kaheosaline ja sarnaneb ülesehituse poolest 5. klassi materjalidega. See võtab fookusesse eestluse laias maailmas ja tutvustab erinevaid maailmajagusid. Grammatikapeatükid vahelduvad tekstiõpetusega. Esimeses osas on kuus suuremat teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus, sõnavaraõpetus, avalik esinemine, loovtekst ja arutlev kirjand. Ülesanded on koostatud nii, et neid saab lahendada eri raskusastmel. Tööraamat keskendub teise õppeastme kokkuvõtmisele, mistõttu on iga teema lõpus kordamisülesanded.

Õpitut aitavad korrata ja kinnistada interaktiivsed lisaülesanded, mida pole pabermaterjalis, ning prinditavad töölehed.

  • Õpik ja töövihik mugavalt ühiste kaante vahel – koos teooria ja praktika.
  • Tööraamat seob eesti keele õppematerjalid II kooliastmes ühtseks tervikuks.
  • Lõimitud teiste valdkondadega, sealhulgas pakub vahvaid liikumismänge.
  • Ülesannete alustekstid tutvustavad maailma eri paiku.

Digitööraamatu aluseks on 2020. aasta esmatrükk.

Vaata ka tööraamatu II osa!

Eesti keele tööraamat 6. klassile, I osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

4.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Merle Pindmaa ja Hanna-Stina Vigel on Tartu erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad.