6. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 6. klassile. I osa

1.5. Keelemängud

Keel võib olla nii igapäevane suhtlusvahend, tõsine töövahend kui ka lõbus viis humoorikate ridade loomiseks.

VASTA SUULISELT:

HARJUTUS 13

Loe Ilmar Trulli luuletust „Triibuline sõber“ ja vasta küsimustele.

Mu sõbraks triibuline kass.
Tal puudub ID-kaart ja pass.

Siia ilma loodi ta
võluva vöötkoodiga.

Kui vahel räägin sõbraga,
siis vestleks justkui sebraga.

Triibuline kass
 • Millised sõnad või väljendid muudavad Ilmar Trulli luuletuse naljakaks?
 • Mis ühendab selles luuletuses kassi, triipkoodi ja sebrat? Leia veel nende sõnadega riimuvaid sõnu.

Keelega mängimiseks on mitmesuguseid võimalusi.

Anagramm on sõnas tähtede ümberpaigutamine nii, et tekib uus sõna, nt maailmas – maismaal, emakeel – keelame, ilutaim – liituma. Ühest sõnast võib ka mitu saada, nt magustoit – tigu ostma, silmaring – ingli sarm, kolmapäev – kolm päeva.

Moodusta nendest sõnadest anagramme.

Ühesõnalised:

 • avar, vaar
 • alam …
 • puuriit …
 • reklaam …
 • ninasarvik …

Mitmesõnalised:

 • suvekodu …
 • ristikhein …
 • vargavastane …
 • telekanal …
 • klaasmaja …

Isiku- või kohanimi:

 • reibas …
 • astugu …
 • raamat …
 • teise …
 • vanasse …

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Moodusta enda nimest anagramm.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Esialgu nuputa ise, seejärel kasuta anagrammide koostamiseks mõeldud programmi: https://www.eki.ee/tarkvara/anagramm/.

Kas sinu nimest saadud sõna(d) on sinu iseloomu või huvidega kuidagi seotud? Selgita!

KIRJUTA VIHIKUSSE:

HARJUTUS 16

Kasuta peatükis olevaid anagramme ja kirjuta luuletus. Sõna ning selle anagramm peavad olema samas värsis.

Kalambuur on sõnamängul põhinev nali, mis eeldab seoste nägemist ja loomist.

Teravmeelse kalambuuri loomiseks on mitu viisi.

 • Väljenditele, vanasõnadele, kõnekäändudele, tsitaatidele uue sisu andmine.
  Nt Meteoroloog tundis murepilvi oma pea kohal.
  Autor Rene Rumberg
 • Kõlaliselt sarnaste, kuid tähenduselt erinevate sõnade seostamine.
  Nt e-Eesti rahvuslind on säutsupääsuke. Päev on lühike, kuid ööbik.
  Autor Keiti Vilms
Suitsupääsukesed
 • Kokku- ja lahkukirjutamise reeglite ning sõnapiiri nihutamisega mängimine.
  Nt Teeviit 2019 soovitused abiturientidele:
  matemaatik – tee viit
  lumehelbeke – tee viit, kui viitsid
  multiettevõtja – tee viit asja korraga
  teedevalitsuse ametnik – tee teeviit
  Autor Silver Sikka
 • Kalambuuride loomiseks saab kasutada ka pilte ja fotosid.

Homonüümid on samakujulised, kuid eri tähendusega sõnad. Nt tee (jook) ja tee (rada).

Moodusta iga sõnaga kolm lauset. Esimeses lauses peab selguma sõna üks tähendus, teises lauses teine tähendus. Seejärel proovi moodustada sõnamänguline lause, milles kasutad sõna mõlemas tähenduses. Nt Vana tee oli rohtu kasvanud. Jõime tassist maitsvat teed. Tee lookles tassist lauale.

 • aru
 • tagumine
 • ätt
 • viks
 • tulp

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kasuta vajaduse korral Google’i pildiotsingut või rahvapäraste taimenimede andmebaasi http://herba.folklore.ee/.

HARJUTUS 18.2. Vali eelnevate hulgast üks ning joonista humoorikas pilt, millel kasutad liitsõna kumbagi osa eraldi.

VASTA SUULISELT:

HARJUTUS 19.1

Seleta suuliselt tähenduse erinevust. Kui muutub liitsõna piir, on see tähistatud plussmärgiga.

 • aukonsul – auk on sul
 • habemenuga – habe menuga
 • igavene – iga+vene
 • jala+löök – jalal+öök
 • laekaunistus – laeka unistus
 • laekuma – lae+kuma
 • mornistumine – morn istumine
 • puur+auk – puu+rauk
 • täisarv – täi sarv

Ott Kangilaski, „Väike seletav sõnaraamat”

Mõtle ka ise mõni selline sõna, mis annab sõnas piiride muutmisel uue tähenduse.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Selgita kõnekäänu tähendust. Seejärel muuda kõnekäänus 1–2 sõna kõlaliselt sarnaste sõnade vastu, kuid jälgi, et algne kõnekäänd oleks äratuntav.

Nt kops läks üle maksa – kops läks üle Saksa.

 • ei lausu musta ega valget
 • poeb tiiva alla
 • nagu kits kahe heinakuhja vahel
 • terav kirves leiab kivi
 • nagu viies ratas vankri all

Logi sisse

Vastus salvestatud!

HARJUTUS 22

Nuputa!

Vaata pilte ja kirjuta iga pildi kohta vihikusse sellega seonduv liitsõna. Seejärel moodusta sellest sõnast anagramm. Kirjuta liitsõna ühe osa kohta sõnamänguline kõnekäänd. Lõpuks kirjuta lühike lause, milles liitsõna osad on kirjutatud lahku.

NÕELASILM

LINA SÕLME

Nõelasilm

OTSI NAGU SÕELA SEINAPÕHJAST

NÕEL PILGUTAS MULLE KAVALALT SILMA.

Maakera
Jahukott