1. klassMatemaatika

Jutulinna matemaatika tööraamat 1. klassile. II osa. Talv

37. ARVUTAME RAHAGA

1 € = 100 S;
ÜKS EURO ON SADA SENTI.

 • Arutle paarilisega.
  • Kust saab teada, mitu senti on mündi väärtus?
  • Mis värvi on need mündid, mille väärtus on väiksem kui 10 senti?
  • Mis värvi on need mündid, mille väärtus on 10 senti või rohkem?
  • Milliste müntide vastu oleks saanud tabelis oleva raha veel vahetada?
  • Milliseid münte Eestis veel kasutatakse?

JÕULUKALENDER

Detsembris on iga tunni lõpus jõulukalender.
Kui kõik ülesanded ära lahendad, saad jõululuuletuse
.