1. klassMatemaatika

Jutulinna matemaatika tööraamat 1. klassile. II osa. Talv

Sisukord

40. ÜHELISED JA TÄISKÜMNED

  • Võrdle liitmistehteid ja nende vastuseid. Mida märkad?
  • Võrdle lahutamistehteid ja nende vastuseid. Mida märkad?

JÕULUKALENDER