1. klass, ÕpetajaleMuusikaõpetus

Jutulinna muusikaaed

Autorite eessõna

Hea muusikaõpetaja!

Oled avanud Mauruse digitaalse muusikaõpiku.

Jutulinna muusikaaed sisaldab laule, pilli- ja liikumismänge ja muusika kuulamise näiteid, aga ka tarkusi muusikalise kirjaoskuse arendamiseks ning rohkelt muud abimaterjali muusika õpetamiseks, nagu prinditavad töölehed ja videonäited.

Õpiku teemad on lõimitud Mauruse kirjastuse 1. klassi Jutulinna õppematerjalidega (järgitakse aabitsas käsitletavaid teemasid ning kasutatakse sealt tuttavaid illustratsioone), kuid on hõlpsasti kasutatavad ka muude õppematerjalide kõrval.

Muusikaaed sisaldab õpilase õpiku kõrval ka õpetajaraamatut, milles on mängude kirjeldused, tähtpäevade repertuaar jms. See kõik abistab õpetajat muusikatunni ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Oleme seadnud sihiks õppematerjali abil äratada õpilastes laulu väge, tähtsustada eesti keelt ja kultuuri, hoida ja kaitsta loodust ning väärtustada õppimist ja koos olemist.

Loodame, et meie poolt pakutud muusikaõpetuse sisu inspireerib Sind ning on abiks tunnitegevuste ettevalmistamisel.

Rõõmu Jutulinna muusikaaia avastamisel!

Anne Ermast
Kaja Kaus
Kristi Kiilu

00:00